تاریخ پروازرفت :21 فروردین -  تاریخ پرواز برگشت: 27 فروردین

آدرس سایت: www.taipeiampa.com.tw

خدمات تور نمایشگاهی تایوان : بلیط رفت و برگشت امارات ( نرخ های فوق بدون نرخ بلیط می باشد ) – دعوتنامه –ویزا -5 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی – یک گشت شهری بانهار- راهنما- بیمه .

تاریخ پروازرفت : 21 فروردین -  پرواز برگشت : 27 فروردین

تاریخ رفت :3 اردیبهشت - تاریخ برگشت :9 اردیبهشت 

تاریخ پرواز رفت : 13 خرداد - تاریخ پرواز برگشت : 19 خرداد

( تاریخ نمایشگاه : ۱۷ تا ۱۹ اسفند )

تاریخ رفت : - تاریخ برگشت :