تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه شهریور ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :22  شهریورماه(13 سپتامبر)  

تاریخ برگشت: 30 شهریورماه(21 ستامبر)

 

تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه مرداد ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :19 مرداد ماه(10 آکوست)  

تاریخ برگشت: 27 مردادماه(18 آگوست)

 

تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه تیرماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه(13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه(20 جولای)

تور 6 شب هنگ کنگ ویژه تیرماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه (13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه (20 جولای)

تور هنگ کنگ 6 شب ویژه آذر ماه 95

تاریخ حرکت رفت : 5 آذر ماه

تاریخ حرکت برگشت: 12 آذر ماه