تور هنگ کنگ 6 شب ویژه آذر ماه 95

تاریخ حرکت رفت : 5 آذر ماه

تاریخ حرکت برگشت: 12 آذر ماه

 

تور هنگ کنگ + تور ماکائو 7 شب ویژه آذر ماه 1395

     بازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما)-  بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول )- بازدید از برج  (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالو

 تاریخ پرواز رفت : 4 آذر ماه

تاریخ پرواز برگشت: 12 آذر ماه

تور ترکیبی هنگ کنگ  و ماکائو  ویژه شهریور ماه 95

تاریخ حرکت رفت : 22 شهریور ماه

 

تور ترکیبی هنگ کنگ  و ماکائو  تیر ماه 1395

تاریخ حرکت رفت : 10 تیرماه

تاریخ حرکت برگشت : 18 تیر ماه

مهلت ثبت نام  : 20 اردیبهشت ماه

تور هنگ کنگ  ویژه تیر ماه 1395

تاریخ حرکت رفت : 10 تیرماه

تاریخ حرکت برگشت : 17 تیر ماه

مهلت ثبت نام  : 20 اردیبهشت ماه