ویزای توریستی قرقیزستان


[tabs]
[tab_item title="ویزای توریستی 15 روزه"]

مدت زمان تحویل : 20 روز کارى

قیمت  : 120 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

1 قطعه عکس 

تسویه کامل


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای توریستی یک ماه"]

مدت زمان تحویل : 20 روز کارى

قیمت  : 135 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

1 قطعه عکس 

تسویه کامل


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای تجاری یک ماه"]

مدت زمان تحویل : 20 روز کارى

قیمت  : 395 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

1 قطعه عکس 

تسویه کامل


[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021 

View My Stats