ویزای توریستی اکراین:

ویزای توریستی یک ماهه

مدت زمان تحویل : 14 روز کارى

قیمت  : تماس با آژانس

ویزا تک گرفته نمی شود و به صورت تور ارائه می گردد.

مدارک لازم :

اصل شناسنامه

اصل پاسپورت

کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

کپی کارت ملی

دو قطعه عکس 3*4

بلیط ok

چک ضمانت 40.000.000 تومان

گردش حساب یک ماه آخر بانکی به انگلیسی حداقل 15.000.000 تومان (نام در پرینت مطابل)

گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب

تسویه حساب (مدت اعتبار ویزا = مدت اقامت ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود

بدون نیاز به مصاحبه

جهت ویزای فوری 85 دلار اضافه می شود


ویزای توریستی یک ماهه بدون

 مدت زمان تحویل : 14 روز کارى

 قیمت  : 380 دلار

ویزا تک گرفته نمی شود و به صورت تور ارائه می گردد.

 مدارک لازم :

اصل شناسنامه

 اصل پاسپورت

 کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

کپی کارت ملی

 دو قطعه عکس 3*4

بلیط ok

 چک ضمانت 40.000.000 تومان

 گردش حساب یک ماه آخر بانکی به انگلیسی حداقل 15.000.000 تومان (نام در پرینت مطابل)

 گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب

 تسویه حساب (مدت اعتبار ویزا = مدت اقامت ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود

بدون نیاز به مصاحبه

جهت ویزای فوری 85 دلار اضافه می شود
4

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 -021View My Stats