تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه آبان ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :25 آبان ماه

تاریخ برگشت: ۳ آذرماه

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 شهریور 1396 12:28

تاریخ پرواز رفت :19 مرداد ماه(10 آکوست)  

تاریخ برگشت: 27 مردادماه(18 آگوست)

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 آذر 1396 10:44

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه (13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه (20 جولای)

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 آذر 1396 10:43

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه(13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه(20 جولای)

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 آذر 1396 10:45

تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه شهریور ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :22  شهریورماه(13 سپتامبر)  

تاریخ برگشت: 30 شهریورماه(21 ستامبر)

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 آذر 1396 10:47
View My Stats