آرشیو تورهای خارجی

آرشیو تورهای خارجی (23)

یکشنبه, 24 شهریور 1398 09:27

تور اسپانیا - 4شب -ویژه کریسمس 2020

نوشته شده توسط

مدت تور :4 شب و 5 روزه بارسلونا
  تاریخ رفت :8 دی ماه

دوشنبه, 24 تیر 1398 16:08

تور اسپانیا - 5 روزه - شهریور ماه 98

نوشته شده توسط

مدت تور :4 شب بارسلونا
  تاریخ رفت : 3 شهریور 1398
  تاریخ برگشت : 7 شهریور 1398

شنبه, 04 خرداد 1398 10:18

تور فرانسه- 8 روز-تابستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور: 7 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 31 تیر 1398

شنبه, 04 خرداد 1398 10:11

تور فرانسه- 5 روز-تابستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور: 4 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 28 تیر 1398

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 17:27

تور کانادا - 17 روز - زمستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور :3 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور- 3 شب بنف
  تاریخ های رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 15:56

تور کانادا - 15 روز - زمستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور :4 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور
  تاریخ های رفت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 15:56

تور کانادا- 9 روز - زمستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور :4 شب تورنتو - گشت شهر نیاگارا - 1 شب اتاوا - 4 شب مونترال- گشت شهر کبک
  تاریخ رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:56

تور اتریش 5 روزه با گشتهای ویژه

نوشته شده توسط

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:44

تور اتریش اکونومی - 5 روز

نوشته شده توسط

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:34

تور مجارستان–اسلواکی-اتریش اکونومی

نوشته شده توسط

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

صفحه1 از2
View My Stats