چهارشنبه, 16 مهر 1393 14:23

ویزای سنگاپور

  انواع ویزای سنگاپور

 


[tabs]
[tab_item title="ویزای 2 ماه توریستی دبل عادی"]

مدت زمان تحویل : 20 روز کارى

قیمت  : 95 دلار

مدارک لازم :

اسکن رنگی پاسپورت  برای هر مسافر جداگانه

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تسویه کامل

دو بار ورود یعنی در هر بار ورود 14 روز اقامت


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای 2 ماه توریستی دبل فوری"]

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

قیمت  : 77 دلار

مدارک لازم :

اسکن رنگی پاسپورت  برای هر مسافر جداگانه

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تسویه کامل

دو بار ورود یعنی در هر بار ورود 14 روز اقامت

 
[/tab_item]
[/tabs]


تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021

 

 

View My Stats