سه شنبه, 15 مهر 1393 14:16

ویزای تایلند

  انواع ویزای تایلند

 


[tabs]
[tab_item title="ویزای عادی سینگل"]

مدت زمان تحویل : 3 روز کارى

قیمت  : 45 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت 

بلیط

کپی شناسنامه و کارت ملی

یک قطعه عکس رنگی تمام رخ

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

حضور مسافر در ایران الزامی است


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای عادی دبل"]

مدت زمان تحویل : 3 روز کارى

قیمت  : 185 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت 

بلیط

کپی شناسنامه و کارت ملی

یک قطعه عکس رنگی تمام رخ

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

حضور مسافر در ایران الزامی است


[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021

 

View My Stats