دوشنبه, 05 آبان 1393 14:32

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان

 


[tabs]
[tab_item title="ویزای توریستی عادی"]

مدت زمان تحویل : 25 روز کارى

قیمت  : 385 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

رزرو هتل

گواهی اشتغال کار

تسویه کامل

جهت ویزای توریستی رزرو هتل باید توسط این آژانس انجام گیرد

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای توریستی فوری"]

 مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

قیمت  : 235 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

رزرو هتل

گواهی اشتغال کار

تسویه کامل

جهت ویزای توریستی رزرو هتل باید توسط این آژانس انجام گیرد

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود


[/tab_item]
[/tabs]

 

ویزای تجاری ازبکستان

 


[tabs]
[tab_item title="ویزای تجاری عادی"]

 مدت زمان تحویل : 20 روز کارى

قیمت  : 265 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

رزرو هتل

گواهی اشتغال کار

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

 
[/tab_item]
[tab_item title="ویزای تجاری فوری"]

 مدت زمان تحویل : 12 روز کارى

قیمت  : 285 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

رزرو هتل

گواهی اشتغال کار

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

 
[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021

 

View My Stats