معبد فو گوانگ شان در تایوان

معبد فو گوانگ شان در تایوان(Fo Guang Shan)

منظره بخشی از معبد فو گوانگ شان در نزدیكی شهر كائوشیونگ و باغهای زیبای آن در تایوان

منظره دیدنی بامهای معابد فو گوانگ شان در تایوان كه توسط جنگلهای انبوهی احاطه شده است.

 

معبد فو گوانگ شان در تایوان 

معبد فو گوانگ شان در تایوان

 

 

بازدید 8241 دفعه
View My Stats