رودخانه سنت لارنس و هزارجزیره

رودخانه سنت لورنس در مرز کانادا و آمریکا است و هزار جزایر در واقع یک مجمع الجزایر می باشد که شامل 1864 جزیره کوچک می شود که در این جزایر بیش از 1400 نفر زندگی می کنند.

  رودخانه سنت لارنس و هزارجزیره

هزاران جزیره در یک مکان، این جزایر بر روی رودخانه سنت لورنس کانادا قرار گرفته اند و مساحت این جزیره ها از 50 کیلومتر مربع تا جزیره های کوچکتر شخصی متفاوت اند. بعضی از این جزیره ها به قدری کوچک اند که تنها یک خانه در آنها جای میگیرد.

 رودخانه سنت لارنس و هزارجزیره

مشاهده و بازدید از چنین جزایر کوچکی با خانه های کوچکتر و ساکنان آنها برای هر بازدید کننده ای در تور کانادا جالب توجه است.

 

بازدید 6266 دفعه
View My Stats