هزینه پذیرش دانشگاه های تایوان

این شرکت خدمات اخذ پذیرش تحصیلی تایوان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا، پسا دکترا و فرصت مطالعاتی با و بدون بورس تحصیلی تایوان برای دانشجویان و دانش پژوهان عزیزمان را با شرایط زیر انجام میدهد:

1- اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (1200 دلار آمریکا)

2- اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع دکترا (1800دلار)

3- اخذ پذیرش تحصیلی با بورس شهریه در مقطع کارشاسی ارشد (2400دلار)

4- اخذ پذیرش تحصیلی با بورس بورس شهریه و کمک هزینه ماهیانه در مقطع کارشناسی ارشد (3000دلار)

5- اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع دکترا با بورس شهریه (3500دلار)

6- اخذ پذیرش تحصیلی با بورس شهریه و کمک هزینه ماهیانه در مقطع دکترا (4500دلار)

7- اخذ پذیرش برای دوره پسا دکترا با کمک هزینه (بورس) ماهیانه (4500دلار)

8- اخذ پذیرش برای فرصت مطالعاتی (2400دلار)

 

View My Stats