تحصیل در کشور تایوان

 

 

تحصیل در کشور تایوان

 کشور تایوان؛ کشوری کوچک در همسایگی ژاپن که متاثر از فرهنگ ژاپنی و غربی توانسته پله های رشد تکنولوژیک را بسرعت بپیماید. رشد چشمگیر صنعت و دانشگاههای تایوان و پیروی از مدل غربی در دانشگاههای تایوان  آن باعث شده است که مقصد تحصیل بسیاری از دانشجویان کشورهای درحال توسعه و یا حتی کشورهای توسعه بافته باشد.
دانشگاههای تایوان رتبه های بالای بین المللی دارند و این شرکت افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان مجرب، در رشته های فنی و مهندسی، علوم و تکنولوژی، علوم انسانی و پزشکی برای دانشجویان کشور عزیزمان شرایط اخذ پذیرش تحصیلی را فراهم آورده است.
این شرکت خدمات اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا، پسا دکترا و فرصت مطالعاتی با و بدون بورس تحصیلی تایوان برای دانشجویان و دانش پژوهان عزیزمان را با شرایط زیر انجام میدهد.

 

 

View My Stats