ویزای اکراین

ویزای توریستی اکراین

 

[tabs]
[tab_item title="ویزای توریستی یک ماهه با بلیط"]

مدت زمان تحویل : 14 روز کارى

قیمت  : 380 دلار

ویزا تک گرفته نمی شود و به صورت تور ارائه می گردد.

مدارک لازم :

اصل شناسنامه

اصل پاسپورت

کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

کپی کارت ملی

دو قطعه عکس 3*4

بلیط ok

چک ضمانت 20.000.000 تومان

گردش حساب یک ماه آخر بانکی به انگلیسی حداقل 15.000.000 تومان (نام در پرینت مطابل)

گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب

تسویه حساب (مدت اعتبار ویزا = مدت اقامت ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود

بدون نیاز به مصاحبه

جهت ویزای فوری 85 دلار اضافه می شود

[/tab_item]
[tab_item title="ویزای توریستی یک ماهه بدون  بلیط"]

 مدت زمان تحویل : 14 روز کارى

 قیمت  : 380 دلار

ویزا تک گرفته نمی شود و به صورت تور ارائه می گردد.

 مدارک لازم :

اصل شناسنامه

 اصل پاسپورت

 کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

کپی کارت ملی

 دو قطعه عکس 3*4

بلیط ok

 چک ضمانت 20.000.000 تومان

 گردش حساب یک ماه آخر بانکی به انگلیسی حداقل 15.000.000 تومان (نام در پرینت مطابل)

 گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب

 تسویه حساب (مدت اعتبار ویزا = مدت اقامت ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود

بدون نیاز به مصاحبه

جهت ویزای فوری 85 دلار اضافه می شود
[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 -021