شرکت آندیا سیر بر اساس نیاز متقاضی و متناسب با تاریخ سفر آنها اقدام به اخذ سفارت ایتالیا می نماید، و در شرایط خاص میتواند وقت سفارت ایتالیا را بصورت فوری و در اسرع وقت برای متقاضیان اخذ می نماید.

گرفتن وقت ویزا ایتالیا در سریع ترین زمان :

معمولا گرفتن وقت سفارت ایتالیا زمان بر بوده و بسیاری از متقاضیان زمان انجام این کار را نداشته و یا از اینکه درگیر مراحل مختلف پروسه اخذ وقت شوند اجتناب می ورزند لذا در این شرایط آژانس آندیا سیر میتواند در اسرع وقت و بر اساس تجربه بالای کارشناسان این شرکت وقت مناسب را برای متقاضی اخد نمایند که پس از آن بتوانید مراحل و فرایند اخذ ویزا از سفارت ایتالیا را دریافت نمایید.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 03 شهریور 1398 14:45

شرکت آندیا سیر بر اساس نیاز متقاضی و متناسب با تاریخ سفر آنها اقدام به اخذ وقت سفارت اسپانیا می نماید، و در شرایط خاص میتواند وقت سفارت اسپانیا را بصورت فوری و در اسرع وقت برای متقاضیان اخذ نماید.
خدمات مربوط به ویزای کوتاه مدت اسپانیا در ایران، توسط کارگزاری BLS انجام می‌شود این شرکت خدمات بین المللی توسط سفارت اسپانیا در ایران، برای تسهیل روند بررسی درخواست های ویزا اقامت کوتاه مدت در اسپانیا تعیین شده و به عنوان نماینده منصوب شده است و شرکت آندیاسیر برای اخذ خدمات مورد نیاز متقاضیان با این شرکت ارتباط مستمر دارد و بعد از تعیین وقت جهت تحویل مدارک و انگشت‌نگاری متقاضیان در دفتر BLS باید حضور پیدا کنند.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 شهریور 1398 15:39
View My Stats