تاریخ نمایشگاه : 22 تا 24 شهریور (13sep - 15 sep)

 تاریخ پرواز رفت : 20 شهریورماه

تاریخ پرواز برگشت : 25 شهریور ماه

 با همکاری سازمان توسعه تجارت تایوان  

نمایشگاه تصفیه آب ،انرژی سیالات، ذخیر ه سازی آب،محصولات و مشتقات آب ،منابع آب وماشین آلات مرتبط با خطوط انتقال و آب رسانی.

www.aquataiwan.net 

تاریخ نمایشگاه: 16 تا 19 تیر (7-10 July)

تاریخ پرواز رفت : 14 تیر ماه     

تاریخ پرواز برگشت : 20 تیر ماه

 با همکاری سازمان توسعه تجارت تایوان (تایترا)

در این نمایشگاه انواع چای ، پروسه فرآوری چای، انواع قوری و ظروف مرتبط به نگهداری وانواع چای سازو قهوه ساز،  نحوه کشت چای وقهوه و آموزش انتخاب چای متناسب باغذا ، انواع نوشیدنی ها ، انواع نان وشیرینی و تجهیزات مربوطه و نحوه انجماد ولوازم مرتبط با سرو آنهادرشهرتایچونک تایوان از 15 تا 18 جولای درمحل نمایشگاههای بین المللی برگزارمیگردد

www.tcfb.com.tw