6 شب هنگ کنگ

تاریخ پرواز رفت :28 اسفند(19مارچ)   ***     تاریخ برگشت: 6فروردین(26مارچ )

تاریخ پرواز رفت :6فروردین(26مارچ)   ***   تاریخ برگشت: 13فروردین(2 آوریل)

خدمات تورهنگ کنگ : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -6 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتی- مهم : ترانسفر رایگان رفت . برگشت به فرودگاه امام خمینی .

5 شب هنگ کنگ + 4 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت :28 اسفند(19مارچ)  ***  تاریخ برگشت : 9فروردین (29مارچ )

تاریخ پرواز رفت : 4فروردین(26مارچ)  ***   تاریخ برگشت: 14فروردین(3آوریل)

خدمات تورهنگ کنگ : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری –لیدرتور-بلیط کشتی از هنگ کنگ به ماکائو -ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتی-ترانسفر رایگان رفت . برگشت به فرودگاه امام خمینی

تاریخ پرواز رفت : 10 آذر ماه

تاریخ برگشت: 16 آذر  ماه

بلیط رفت و برگشت تای ایرویز ، ایر ایرشیا ( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد ) – 5شب اقامت در هتل با صبحانه – گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی

تاریخ پرواز رفت : 12 آبان ماه

تاریخ برگشت: 18  آبان ماه

بلیط رفت و برگشت تای ایرویز ، ایر ایرشیا ( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد ) – 5شب اقامت در هتل با صبحانه – گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی

تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه آبان ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :25 آبان ماه

تاریخ برگشت: ۳ آذرماه

 

تاریخ پرواز رفت : 12 خرداد ماه(2 جون)  

تاریخ برگشت: 18  خردادماه (8 جون)

بلیط رفت و برگشت امارات و قطر - 5 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری- بلیط کشتی از هنگ کنگ به ماکائو - لیدرتور - ترانسفرفرودگاهی – بیمه مسافرتی.

 

تاریخ پرواز رفت :22 اردیبهشت(12 می)  

تاریخ برگشت: 28 اردیبهشت (18 می)

بلیط رفت و برگشت امارات و قطر - 5 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری- بلیط کشتی از هنگ کنگ به ماکائو - لیدرتور - ترانسفرفرودگاهی – بیمه مسافرتی.

 

تاریخ پرواز رفت :19 مرداد ماه(10 آکوست)  

تاریخ برگشت: 27 مردادماه(18 آگوست)

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه (13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه (20 جولای)

تاریخ پرواز رفت :22 تیر ماه(13 جولای)  

تاریخ برگشت: 29 تیر ماه(20 جولای)

تور 4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو ویژه شهریور ماه ۹۶

تاریخ پرواز رفت :22  شهریورماه(13 سپتامبر)  

تاریخ برگشت: 30 شهریورماه(21 ستامبر)