آرشیو تورهای خارجی

آرشیو تورهای خارجی (21)

دوشنبه, 24 تیر 1398 16:08

تور اسپانیا - 5 روزه - شهریور ماه 98

نوشته شده توسط

مدت تور :4 شب بارسلونا
  تاریخ رفت : 3 شهریور 1398
  تاریخ برگشت : 7 شهریور 1398

شنبه, 04 خرداد 1398 10:18

تور فرانسه- 8 روز-تابستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور: 7 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 31 تیر 1398

شنبه, 04 خرداد 1398 10:11

تور فرانسه- 5 روز-تابستان 98

نوشته شده توسط

مدت تور: 4 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 28 تیر 1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:56

تور اتریش 5 روزه با گشتهای ویژه

نوشته شده توسط

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:44

تور اتریش اکونومی - 5 روز

نوشته شده توسط

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:34

تور مجارستان–اسلواکی-اتریش اکونومی

نوشته شده توسط

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 09:17

تور مجارستان اتریش- 5 روز اکونومی

نوشته شده توسط

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-اکونومی
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
   زمان حرکت : هر هفته شنبه ها

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 08:56

تور مجارستان اتریش- تابستان 98

نوشته شده توسط

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-با گشتهای ویژه    
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 26 تیر 1398

سه شنبه, 25 دی 1397 10:50

تور اروپا|فرانسه-سوئیس-ایتالیا-نوروز 98

نوشته شده توسط

مدت:3شب پاریس+4 شب لوزان +1شب میلان
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

سه شنبه, 25 دی 1397 10:31

تور مجارستان–اسلواکی-اتریش

نوشته شده توسط

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

صفحه1 از2
View My Stats