سه شنبه, 06 آبان 1393 08:41

ویزای تاجیکستان

ویزای تاجیکستان - ویزای دانشجویی تاجیکستان - ویزای تجاری تاجیکستان

 
[tabs]
[tab_item title="ویزا یک ماه عادی"]

مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 85 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل


[/tab_item]
[tab_item title="ویزا یک ماه فوری"]

مدت زمان تحویل : 2 روز کارى

قیمت  : 45 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل


[/tab_item]
[tab_item title="ویزا یک ماه دانشجویی"]

 مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 60 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

اسکن کارت دانشجویی - اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه


[/tab_item]
[tab_item title="ویزا یک ماه تجاری"]

 مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 35 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

اصل قرارداد با شرکت مربوطه  در تاجیکستان


[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021

 

View My Stats