سه شنبه, 06 آبان 1393 13:55

انواع ویزای هنگ کنگ

  • ویزای توریستی هنگ کنگ - عادی ( 2 بار ورود ) 150 دلار
  • ویزای توریستی هنگ کنگ - عادی ( 3 بار ورود )  
  • ویزای فوری هنگ کنگ توریستی  
  • ویزای مولتی هنگ کنگ  6 ماه         
  • ویزای کار هنگ کنگ
  • ویزای تجاری هنگ کنگ

تور آموزشی سوئیس