ویزای تاجیکستان - ویزای دانشجویی تاجیکستان - ویزای تجاری تاجیکستان

 

ویزا یک ماه عادی

مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 35 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

ویزا یک ماه فوری

مدت زمان تحویل : 2 روز کارى

قیمت  : 45 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

ویزا یک ماه دانشجویی

 مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 60 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

اسکن کارت دانشجویی - اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه

ویزا یک ماه تجاری

 مدت زمان تحویل : 10 الی 7 روز کارى

قیمت  : 35 یورو

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس

مشخصات فردی کامل

تسویه حساب کامل

اصل قرارداد با شرکت مربوطه  در تاجیکستان

ثبت نام ویزای تاجیکستان

 

ثبت نام ویزای تایجیکستان
 1. نام*
  لطفا نام خود را ذکر کنید

  الزامى

 2. نام خانوادگی*
  لطفا نام خانوادگی خود را ذکر کنید

  الزامى

 3. تلفن ثابت*
  ورودی نامعتبر

  الزامى

 4. تلفن همراه*
  لطفا شماره تلفن همراه را صحیح وارد کنید

  الزامى

 5. کد پستی*
  ورودی نامعتبر

  الزامى

 6. E-mail*
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

  الزامى

 7. نوع ویزای درخواستی*
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس پستی منزل*
  ورودی نامعتبر

  الزامى

 9. آدرس محل کار*
  ورودی نامعتبر

  الزامى

 10.   

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021