در هنگ کنگ

 

 

مشاهده ویدئو تماشای دولفین هاى صورتى از روی کشتی در هنگ کنگ

 

 

 

کلیپ تصویرى از نمایشگاه الکترونیک هنگ کنگ سال 2014 به مدت 4 دقیقه

 

 

کلیپ تصویری از تله کابین بودا در هنگ کنگ به مدت 9 دقیقه می باشد

 

 

  کلیپ تصویری از نمایشگاه جواهرات و سنگ های قیمتی هنگ کنگ در سال 2014