تور کره جنوبی ویژه ژانویه

تاریخ پرواز رفت :1 دی ماه(21 دسامبر)   تاریخ برگشت: 8 دی ماه(28 دسامبر  )  

تاریخ پرواز رفت :7 دی ماه(27 دسامبر)   تاریخ برگشت: 14دی ماه(3 ژانویه)

 

بلیط رفت و برگشت با پرواز امارات– ویزا -6 شب اقامت با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی -  گشت در هر دو شهر طبق برنامه سفر - پروازدخلی - راهنمای محلی

تور کره جنوبی

3 شب سئول + 4 شب جیجو

ویژه آذر 95

بلیط رفت و برگشت با پرواز امارات– ویزا -6 شب اقامت با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی -  گشت در هر دو شهر طبق برنامه سفر - پروازدخلی - راهنمای محلی

تور کره جنوبی

3 شب ججو + 4 شب سئول

بلیط رفت و برگشت – ویزا -7 شب اقامت با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی - یک گشت در هر شهر طبق برنامه سفر - پروازدخلی - راهنمای محلی

تور کره جنوبی نوروز 95

5 شب سئول + 3 شب ججو

بلیط رفت و برگشت امارات و قطر – ویزای کره -8 شب اقامت با صبحانه – بلیط ورودی گشتهای تور - پروازدخلی - 4وعده ناهار و 4 وعده شام - لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتی