خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر،ترانسفربین شهری، اقامت با صبحانه ، ویزای گروهی ،4 گشت شهری با 3
وعده ناهار ( دیوارچین، کاخ تابستانی، شهرممنوعه،پارک المپیک،میدان تیان آن من ، باغ یو ، برج تلوزیونی شانگهای.

تور چین ویژه نوروز 94 - پکن -شانگهای

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر،ترانسفر بین شهری با قطارهای سریع السیر، اقامت با صبحانه ، ویزای گروهی ،4 گشت شهری با 3 وعده ناهار ( دیوارچین، کاخ تابستانی، شهرممنوعه،پارک المپیک،میدان تیان آن من ، باغ یو ، برج تلوزیونی شانگهای.

 

4 شب پکن و 3 شب شانگهای

 

تور چین چهارشنبه هر هفته

4 شب پکن و 3 شب شانگهای

7 شب پکن

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر،ترانسفربین شهری با قطارهای سریع السیر، اقامت با صبحانه ، ویزای گروهی ،4 گشت شهری با  3 وعده ناهار  ( دیوارچین، کاخ تابستانی، شهرممنوعه،پارک المپیک،میدان تیان آن من ، باغ یو ، برج تلوزیونی شانگه