تور ویتنام

مدت:4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) تاریخ پرواز رفت : 5 فروردین (24 مارچ)

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی
چهارشنبه, 26 دی 1397 09:55

تور برزیل آرژانتین-نوروز 98

مدت:1 شب سائو پائولو + 4 شب ریودوژانیرو + 2 شب آبشار فوز دو ایگواسو + 1 شب آبشار پوئر توایگوازو + 4 شب بوینس آیرس
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

منتشرشده در تور برزیل

مدت:3شب پاریس+4 شب لوزان +1شب میلان
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی

مدت:2شب بارسلون+3شب لوگانو +1شب میلان             
  تاریخ رفت : 8 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 14 فروردین 1398

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی

مدت تور:3 شب زوریخ + 3 شب پاریس
  تاریخ رفت : 1 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 7 فروردین 1398

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی

مدت:2شب بروکسل-3شب لوزان-2شب پاریس             
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 10 فروردین 1398

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی

مدت تور:4شب پاریس +3 رم              
  تاریخ رفت : (10 آبان ، 15آذر ، 6 دی ، 11 بهمن ، 2 اسفند)

منتشرشده در تورهای اروپا

مدت تور:3 شب ژنو +3شب رم                
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 9 فروردین 1398

منتشرشده در آرشیو تورهای خارجی
دوشنبه, 26 آذر 1397 23:00

تور سریلانکا 8 روزه

مدت تور:2 شب کلمبو+2شب کندی+3 شب بنتوتا
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 5 فروردین 1398

منتشرشده در تور سریلانکا
شنبه, 24 آذر 1397 19:33

تور ویتنام 11روزه

مدت:3شب هوشی مین+3شب فان تیت+3 شب هانوی+1شب کروز خلیج هالونگ
  تاریخ های رفت : 28 اسفند1397
  تاریخ های برگشت: 10 فروردین 1398

منتشرشده در تور ویتنام
صفحه1 از2
View My Stats