6 شب اقامت در هنگ کنگ  ویژه تعطیلات نوروز 95

تاریخ پروازرفت:  16 MAR  تاریخ پرواز برگشت :  24 MAR

تاریخ پروازرفت:  25 MAR تاریخ پرواز برگشت :  2 APR

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)– ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی ازهنگ کنگ به ماکائو -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتی

تور ویژه نوروز 95

هنگ کنگ  + دیزنی لند + ماکائو

   بازدید از دیزنی لند شهر رویایی بچه ها

بلیط رفت و برگشت امارات و قطر– ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی از هنگ کنگ به ماکائو  -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری - لیدرتور - ترانسفرفرودگاه هی –بیمه مسافرتی

6 شب اقامت در هنگ کنگ  ویژه تعطیلات نوروز95

تاریخ پروازرفت:  16 MAR  تاریخ پرواز برگشت :  24 MAR

تاریخ پروازرفت:  25 MAR تاریخ پرواز برگشت :  2 APR

 

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -6 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتی

هنگ کنگ ویژه تعطیلات آذر 5 شبَ

تاریخ حرکت رفت:9 DEC - تاریخ حرکت برگشت: 15 JUN

 

هنگ کنگ و ماکائو تعطیلات 22 بهمن

4 شب هنگ کنگ +3 شب ماکائو

تاریخ حرکت رفت:10 FEB - تاریخ حرکت برگشت:18 FEB