تور هنگ کنگ و ماکائو ویژه پائیز94

4شب هنگ کنگ +3 شب ماکائو

تاریخ حرکت:17  NOV

هنگ کنگ(4شب):18-22 NOV - ماکائو(3شب):22-25 NOV

تور هنگ کتگ -4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت –  ویزای هنگ کنگ –  بلیط کشتی از هنگ کنگ به ماکائو  -      7 شب اقامت با صبحانه  – ترانسفرفرودگاهی – بیمه مسافرتی

 تاریخ پرواز رفت:  24 شهریور ماه

 

تور هنگ کنگ|4شب هنگ کنگ + 3شب ماکائو

بلیط رفت و برگشت – ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی ازهنگ کنگ به ماکائو  -7 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی – یک گشت شهری بانهار- بیمه مسافرتی

تور هنگ کنگ + ماکائو ویژه تابستان 1394

4 شب هنگ کنگ + 3 شب ماکائو

بلیط رفت و برگشت -ویزا - 7شب اقامت در هتل با صبحانه - بلیط کشتی هنگ کنگ به ماکائو  - یک گشت شهری در هنگ کنگ - یک گشت شهری در ماکائو - راهنما -ترانسفر فرودگاهی  -بیمه مسافرتی

تور هنگ کنگ و ماکائو ویژه نوروز

4شب هنگ کنگ  + 3شب ماکائو

خدمات تور هنگ کنگ :

 بلیط رفت وبرگشت -ویزا- 7شب اقامت درهتل با صبحانه -یک گشت شهری درهنگ کنگ-یک گشت شهری درماکائو-راهنما -ترانسفرفرودگاهی  -بیمه مسافرتی