تور ماکائو ویژه بهار 94

تور ماکائو ویژه بهار 94

6 شب ماکائو

بلیط رفت وبرگشت - 6 شب اقامت درهتل با صبحانه -یک گشت شهری- راهنما -ترانسفرفرودگاهی  -بیمه مسافرتی

 

تور ماکائو ویژه نوروز 1394

7 شب ماکائو

خدمات تورماکائو :
بلیط رفت وبرگشت - 7شب اقامت درهتل با صبحانه -یک گشت شهری- راهنما -ترانسفرفرودگاهی  -بیمه مسافرتی

خدمات تور ماکائو  :بلیط رفت وبرگشت - ویزا - 6 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفرفرودگاهی  - بلیط کشتی - گشت شهری

 تور ماکائو ویژه آذر ماه