تور ماکائو 5 شب ویژه تعطیلات ژانویه

 

تاریخ پرواز رفت : 3 دی(23دسامبر) 

  تاریخ برگشت: 9دی(29 دسامبر)

 


تور ماکائو 5 شب ویژه بهمن ماه 95

 

تاریخ پرواز رفت :1بهمن(20ژانویه) 

تاریخ برگشت: 7 بهمن(26ژانویه) 

 

 

تور ماکائو 5 شب ویژه اسفند ماه 1395

 

تاریخ پرواز رفت : 6 اسفند(24 فوریه)  

تاریخ برگشت: 12 اسفند(2 مارچ)  

تور ماکائو 5 شب ویژه مهر ماه 1395

     بازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما)-  بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول )- بازدید از برج  (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالو

 تاریخ پرواز رفت : 17 مهر ماه

تاریخ پرواز برگشت: 23 مهر ماه

تور ماکائو 5 شب ویژه آبان ماه 1395

     بازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما)-  بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول )- بازدید از برج  (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالو

 تاریخ پرواز رفت : 22 آبان ماه

تاریخ پرواز برگشت: 28 آبان ماه

تور ماکائو 5 شب ویژه پایان تعطیلات تابستان 1395

     بازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما)-  بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول )- بازدید از برج  (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالو

 تاریخ پرواز رفت : 19 شهریور ماه

تاریخ پرواز برگشت: 25 شهریور ماه

تور ماکائو 5 شب ویژه تعطیلات عید فطر

بلیط رفت و برگشت – 5 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی-گشت شهری – بلیط کشتی رفت و برگشت هنگ کنگ به ماکائو - بیمه مسافرتی

 تاریخ پرواز رفت : 12 تیر ماه

تاریخ پرواز برگشت: 18 تیر ماه

تور ماکائو 5 شب ویژه خرداد ماه 1395

بلیط رفت و برگشت – 5 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی– بلیط کشتی رفت و برگشت هنگ کنگ به ماکائو - بیمه مسافرتی

 تاریخ پرواز رفت : 13 خرداد ماه

تاریخ پرواز برگشت: 19 خرداد ماه

تور ماکائو 5 شب ویژه اردیبهشت ماه 1395

بلیط رفت و برگشت – 5 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی– بلیط کشتی رفت و برگشت هنگ کنگ به ماکائو - بیمه مسافرتی

 تاریخ پرواز رفت : 15 اردیبهشت ماه

تاریخ پرواز برگشت: 21 اردیبهشت ماه

تور ماکائو 6 شب ویژه تعطیلات نوروز 1395

تاریخ پرواز رفت: 21 MAR   تاریخ پروازبرگشت: 28 MAR

تاریخ پرواز رفت: 24 MAR    تاریخ پروازبرگشت: 31 MAR

بلیط رفت و برگشت امارات یا قطر – 6 شب اقامت در هتل با صبحانه –بلیط کشتی هنگ کنگ به ماکائو رفت و برگشت –گبازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما) -  بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول ) - بازدید از برج  (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالو