دور سوئیس - تابستان۹۶

دور سوئیس ( 8روز)

2 شب ژنو (لوزان، مونت خو ، اینترلاکن) + 3 شب لوسرن+ 2 شب زوریخ

پرتقال- اسپانیا(10 روز)

3 شب لیسبون + 2 شب مادرید + 4 شب بارسلون

هلند – سوئیس ( 11روز)

3شب آمستردام + 2شب ژنو(لوزان ،مونت خو،اینترلاکن)+3شب لوسرن+2شب زوریخ

تورهای ترکیبی اروپا ویژه تابستان ۹۶

شروع تورها از ۲۲ تیرماه

هلند-اسپانیا-ایتالیا ( 8 روزه)

2 شب آمستردام+ 3  شب بارسلون+3 شب رم