مدت تور: 5روز
  تاریخ رفت :  آذر ماه 1398

سومین دوره تور آموزشی،تفریحی پزشکان با اعطای مدرک

بین المللی امنیت سلامت سازمان جهانی بهداشت بهداشت

آخرین ویرایش در شنبه, 30 شهریور 1398 17:02

مدت تور:4 شب رم + 3 شب پاریس              
  تاریخ رفت : ( 26 مهر؛ 10 آبان ؛ 15 آذر ؛ 6 دی ؛ 11 بهمن )

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:19

مدت تور :3 شب بارسلون- 3 شب رم
  تاریخ رفت : (18 مهر؛2 آبان ؛ 14 آذر 5 دی ؛ 3 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:18

مدت تور :4 شب و 5 روزه  بارسلون
  تاریخ رفت : 7؛21و 28 مهر؛ 5و12 آبان ؛ 3 آذر؛ 1و8 دی ؛ 6و20 بهمن

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:18

مدت تور :7 شب و 8 روزه  بارسلون
  تاریخ رفت :( 7؛21و 28 مهر؛ 5و12 آبان ؛ 3 آذر؛ 1و8 دی ؛ 6و20 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:17

مدت تور :3 شب مادرید و 4 شب  بارسلون
  تاریخ رفت :(12و 26 مهر؛ 10 آبان ؛1؛15؛29 آذر؛ 27 دی ؛ 11و25 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:17

مدت تور :5 شب میلان
  تاریخ رفت : 19و23 مهر و 28آذر 1398

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 شهریور 1398 09:03

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-اکونومی
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
   زمان حرکت : هر هفته شنبه ها

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 شهریور 1398 08:37

مدت تور : 3 شب مادرید +4 بارسلونا
  تاریخ رفت : 3شهریور 1398
  تاریخ برگشت :10شهریور 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 24 تیر 1398 16:19

مدت تور :4 شب بارسلونا
  تاریخ رفت : 3 شهریور 1398
  تاریخ برگشت : 7 شهریور 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 24 تیر 1398 16:13

مدت تور :4 شب بارسلونا
  تاریخ رفت : 13 مرداد 1398
  تاریخ برگشت : 17 مرداد 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 24 تیر 1398 16:06

مدت تور: 7 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 31 تیر 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 10:22

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 10:22

مدت تور: 4 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 28 تیر 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 10:20

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-با گشتهای ویژه    
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 26 تیر 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 10:08

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 10:04

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 09:59

مدت تور :4 شب بارسلونا- 3 شب پاریس
  تاریخ رفت : 22 تیر1398
  تاریخ برگشت : 29 تیر 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 04 خرداد 1398 09:44

مدت تور :3 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور- 3 شب بنف
  تاریخ های رفت : 27  مرداد 1398
  تاریخ برگشت : 14 شهریور 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 17:41

مدت تور :4 شب تورنتو - گشت شهر نیاگارا - 1 شب اتاوا - 4 شب مونترال- گشت شهر کبک
  تاریخ رفت : به صورت ماهانه از فروردین تا شهریور
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از فروردین تا شهریور

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 16:38

مدت تور :4 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور
  تاریخ های رفت : 6  تیر و 10 مرداد 1398
  تاریخ برگشت : 21 تیر و 25 مرداد 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 16:26

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 13:44

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 8 - 9- 10 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 16 - 17- 18 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:38

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 12 - 13- 16 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 20 - 21- 24 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:37

مدت:4 شب هنگ کنگ –3 شب ماکائو
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1398
  تاریخ های برگشت: 5 فروردین و1 فروردین1398

آخرین ویرایش در شنبه, 13 بهمن 1397 10:13

مدت:1 شب سائو پائولو + 4 شب ریودوژانیرو + 2 شب آبشار فوز دو ایگواسو + 1 شب آبشار پوئر توایگوازو + 4 شب بوینس آیرس
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 دی 1397 10:16

مدت:5 شب هنگ کنگ –4 شب ماکائو-گشتهای ویژه
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1397
  تاریخ های برگشت: 7 فروردین و12 فروردین1398

آخرین ویرایش در شنبه, 15 دی 1397 13:54

مدت تور :7 روز هنگ کنگ
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1397
  تاریخ های برگشت : 4 فروردین و 9 فروردین 1398

آخرین ویرایش در شنبه, 15 دی 1397 13:49

مدت تور : 4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو  
  تاریخ های رفت : 28 اسفند1397 و3 فروردین1397
  تاریخ های برگشت: 7 فروردین و11 فروردین1398

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 29 آذر 1397 12:18

مدت تور:2 شب کلمبو+2شب کندی+3 شب بنتوتا
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 5 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 آذر 1397 23:34
View My Stats