مدت تور :4 شب تورنتو - گشت شهر نیاگارا - 1 شب اتاوا - 4 شب مونترال- گشت شهر کبک
  تاریخ رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 17:17

مدت تور :4 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور
  تاریخ های رفت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 17:17

مدت تور :3 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور- 3 شب بنف
  تاریخ های رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 17:16

مدت تور :4 شب و 5 روزه بارسلونا
  تاریخ رفت :8 دی ماه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 11:42

مدت تور :4 شب و 5 روزه بارسلونا
تاریخ رفت :( 8دی ، 6بهمن )

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 11:39

مدت تور :3 شب و 4 روز رم
تاریخ رفت :2دی ، 7بهمن

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 11:35

مدت تور : 4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) - تاریخ پرواز برگشت : 5 فروردین (25مارچ)
پرواز رفت : 2 فروردین (21 مارچ) - تاریخ پرواز برگشت : 10 فروردین (29 مارچ)

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 آبان 1398 12:28

مدت تور : 4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) تاریخ پرواز برگشت : 5 فروردین (24 مارچ)

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 آبان 1398 12:27

مدت:5 شب هنگ کنگ – 4 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) تاریخ پرواز برگشت :7فروردین (26 مارچ)

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 آبان 1398 12:26

مدت تور :7 روز هنگ کنگ 

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) - تاریخ پرواز برگشت : 4فروردین (24مارچ)
پرواز رفت : 2 فروردین (22 مارچ) - تاریخ پرواز برگشت : 9 فروردین (29 مارچ)

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 آبان 1398 12:25

مدت تور: 5روز
  تاریخ رفت :  آذر ماه 1398 ظرفیت به اتمام رسید.

کارگاه آموزشی تخصصی به زبان فارسی در سازمان بهداشت جهانی با مدرک معتبر

آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 آبان 1398 13:44

مدت تور:4شب پاریس +3 رم              
  تاریخ رفت : (10 آبان ، 15آذر ، 6 دی ، 11 بهمن ، 2 اسفند)

آخرین ویرایش در شنبه, 11 آبان 1398 10:41

مدت تور :3شب بارسلون +3 رم
  تاریخ رفت : (14آذر ، 5 دی ، 3 بهمن )

آخرین ویرایش در شنبه, 11 آبان 1398 10:35

مدت تور :3شب مادرید + 4شب بارسلون
  تاریخ رفت :(1 ، 15 ، 29 آذر13 ، 27 دی 11 ، 25 بهمن )

آخرین ویرایش در شنبه, 11 آبان 1398 10:15

مدت تور :7 شب و 8 روزه  بارسلون
  تاریخ رفت :( آذر ، 1، 8 دی ، 6، 20 بهمن )

آخرین ویرایش در شنبه, 11 آبان 1398 10:12

مدت تور: 3 شب ژنو-2 شب لیون
  تاریخ رفت :  آذر ماه 1398

کارگاه آموزشی تخصصی به زبان فارسی در سازمان بهداشت جهانی با مدرک معتبر

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 مهر 1398 11:40

مدت تور:2 شب کلمبو+2شب کندی+3 شب بنتوتا
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 5 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:55

مدت:3شب هوشی مین+3شب فان تیت+3 شب هانوی+1شب کروز خلیج هالونگ
  تاریخ های رفت : 28 اسفند1397
  تاریخ های برگشت: 10 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:54

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 8 - 9- 10 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 16 - 17- 18 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:38

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 12 - 13- 16 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 20 - 21- 24 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:37

مدت:1 شب سائو پائولو + 4 شب ریودوژانیرو + 2 شب آبشار فوز دو ایگواسو + 1 شب آبشار پوئر توایگوازو + 4 شب بوینس آیرس
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 دی 1397 10:16

تور تایوان

آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 دی 1396 15:52
View My Stats