مدارک ویزای هنگ کنگ
 1. لطفا فرم هاى بخش دانلود فرم ثبت نام ویزای هنگ کنگ را دانلود نمائید و پس از تکمیل از طریق فرم زیر ارسال نمائید
 2. نام*
  لطفا نام خود را ذکر کنید

  الزامى

 3. نام خانوادگی*
  لطفا نام خانوادگی خود را ذکر کنید

  الزامى

 4. تلفن ثابت
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه*
  لطفا شماره تلفن همراه را صحیح وارد کنید

  الزامى

 6. شهر محل سکونت*
  لطفا شهر محل سکونت را ذکر کنید

  الزامى

 7. E-mail*
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

  الزامى

 8. فرم مشخصات متقاضى
  ورودی نامعتبر
 9. فرم درخواست ویزا صفحه 1
  ورودی نامعتبر
 10. فرم درخواست ویزا صفحه 2
  ورودی نامعتبر
 11. فرم درخواست ویزا صفحه 3
  ورودی نامعتبر
 12. فرم درخواست ویزا صفحه 4
  ورودی نامعتبر
 13. گواهى تمکن مالى
  ورودی نامعتبر
  آخرین مانده حساب به دلار
 14. گواهى اشتغال بکار
  ورودی نامعتبر
  به لاتین و مهر لاتین با ذکر شروع بکارو حقوق به دلار
 15. شناسنامه ترجمه شده
  ورودی نامعتبر
 16. کپی گذرنامه
  ورودی نامعتبر
 17. عکس رنگى
  ورودی نامعتبر
  پشت زمینه سفید 4*6
 18. بلیط
  ورودی نامعتبر
 19. Voucher هتل
  ورودی نامعتبر
 20. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 21.